Дата публикации: 12.11.2013 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                     Наказ Міністерства  економіки України
                                                                                                                                                                  26.07.2010
N922
(у редакції наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 №428)

річний план закупівель                          
на 2014 рік
Комунальний заклад охорони здоров’я «Харківська міська клінічна лікарня №8» 03293853

(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджет-них коштів) Джерело фінансу-вання 

Очікувана вартість предмета закупівлі  Процедура закупівлі 

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі 

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) 

Примітки

3 5 8
Послуги щодо забезпечення харчуванням за контрактом 56.29.1 2230 Міський бюджет м. Харкова   Відкриті торги листопад 2013р.   Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради

 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 08.11.2013 N 2     .
 

Голова комітету
з конкурсних торгів

 

 

 

 

 

Нечипоренко Г.П.

 

 

 

 

 

_______________

  (прізвище, ініціали) (підпис)
    М. П.
Секретар комітету
з конкурсних торгів
Самойлова В.М. _______________
  (прізвище, ініціали) (підпис)

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

                                                                                                             

_______________________________________________________________________________________________________

Дата публикации:05. 12.2013

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                     Наказ Міністерства  економіки України
                                                                                                                                                                  26.07.2010
N 922                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (у редакції наказу Міністерства економічного

                                                                                                                                                          розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 №428)

Зміни до річного  плану закупівель                          
на 2014 рік
Комунальний заклад охорони здоров’я «Харківська міська клінічна лікарня №8» 03293853

(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджет-них коштів) Джерело фінансу-вання 

Очікувана вартість предмета закупівлі  Процедура закупівлі 

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) 

Примітки

3 5 8
Послуги щодо забезпечення харчуванням за контрактом 56.29.1

2230

Міський бюджетм. Харкова   Відкриті торги листопад 2013р.   Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради. Очікувана вартість
Пара та гаряча вода: постачання пари та гарячої води 35.30.1 2271 Міський бюджет м. Харкова   закупівля в одного учасника Грудень 2013   Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради. п.2частина2 ст.39. Очікувана вартість
Обробляння та розподіляння води трубопроводами 36.00.2 2272 Міський бюджет м. Харкова   закупівля в одного учасника Грудень 2013   Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради. п.2частина2 ст.39. Очікувана вартість
Послуги каналізаційні 37.00.1  2272 Міський бюджет м. Харкова   закупівля в одного учасника Грудень 2013   Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради. п.2частина2 ст.39. Очікувана вартість
Передавання електричної енергії 35.12.1 2273 Міський бюджет м. Харкова   закупівля в одного учасника Грудень 2013   Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради. п.2частина2 ст.39. Очікувана вартість

 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 03.12.2013 N 5    .
 

Голова комітету
з конкурсних торгів

 

 

 

 

 

Нечипоренко Г.П.

 

 

 

 

 

_______________

  (прізвище, ініціали) (підпис)
    М. П.
Секретар комітету
з конкурсних торгів
Самойлова В.М. _______________
  (прізвище, ініціали) (підпис)

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

                                                                            

 

      _______________________________________________________________________________________________________

Дата публикации: 12.02.2014

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                     Наказ Міністерства  економіки України
                                                                                                                                                                  26.07.2010
N 922                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (у редакції наказу Міністерства економічного

                                                                                                                                                          розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 №428)

Зміни до річного  плану закупівель                          
на 2014 рік
Комунальний заклад охорони здоров’я «Харківська міська клінічна лікарня №8» 03293853

(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджет-них коштів) Джерело фінансу-вання 

Очікувана вартість предмета закупівлі  Процедура закупівлі 

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) 

Примітки

3 5 8
Послуги щодо забезпечення харчуванням за контрактом 56.29.1

2230

Міський бюджетм. Харкова   Відкриті торги листопад 2013р.   Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради. Очікувана вартість
Пара та гаряча вода: постачання пари та гарячої води 35.30.1 2271 Міський бюджет м. Харкова   закупівля в одного учасника Грудень 2013   Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради. п.2частина2 ст.39. Очікувана вартість
Обробляння та розподіляння води трубопроводами 36.00.2 2272 Міський бюджет м. Харкова   закупівля в одного учасника Грудень 2013   Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради. п.2частина2 ст.39. Очікувана вартість
Послуги каналізаційні 37.00.1  2272 Міський бюджет м. Харкова   закупівля в одного учасника Грудень 2013   Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради. п.2частина2 ст.39. Очікувана вартість
Передавання електричної енергії 35.12.1 2273 Міський бюджет м. Харкова   закупівля в одного учасника Грудень 2013   Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради. п.2частина2 ст.39. Очікувана вартість
Ліки: Лот №1 «Ліки кардіологічної та  ревматологічної групи» 21.20.1 2220 Міський бюджет м. Харкова   Відкриті торги Лютий 2014   Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради
Ліки: Лот №2 «Ліки артрологічної групи» 21.20.1 2220 Міський бюджет м. Харкова   Відкриті торги Лютий 2014   Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради

 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 07.02.2014р. №7

Голова комітету
з конкурсних торгів

 

 

 

 

 

Нечипоренко Г.П.

 

 

 

 

 

_______________

  (прізвище, ініціали) (підпис)
    М. П.
Секретар комітету
з конкурсн
их торгів
Самойлова В.М. _______________
  (прізвище, ініціали) (підпис)

 

 

 

 

 

Скачать документ

_______________________________________________________________________________________________________

Дата публикации: 29.03. 2014

                                                                                                                                                                 

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                     Наказ Міністерства  економіки України
                                                                                                                                                                  26.07.2010
N 922                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (у редакції наказу Міністерства економічного

                                                                                                                                                          розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 №428)

Зміни до річного  плану закупівель                          
на 2014 рік
Комунальний заклад охорони здоров’я «Харківська міська клінічна лікарня №8» 03293853

(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджет-них коштів) Джерело фінансу-вання 

Очікувана вартість предмета закупівлі  Процедура закупівлі 

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) 

Примітки

3 5 8
Послуги щодо забезпечення харчуванням за контрактом 56.29.1

2230

Міський бюджетм. Харкова 520 000,00 (п’ятсот двадцять тисяч грн.. без ПДВ) Відкриті торги листопад 2013р. Заступник головного бухгалтера Т.М.Іщенко Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради. Очікувана вартість
Пара та гаряча вода: постачання пари та гарячої води 35.30.1 2271 Міський бюджет м. Харкова 1 336 776,00 (один мільйон триста тридцять шість тисяч сімсот сімдесят шість грн. у т.ч. ПДВ  222796,00грн. закупівля в одного учасника Грудень 2013 Адміністративно- управлінський персонал Самойлова Вікторія Михайлівна Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради. п.2частина2 ст.39. Очікувана вартість
Обробляння та розподіляння води трубопроводами 36.00.2 2272 Міський бюджет м. Харкова 242 750,00грн. (двісті сорок дві  тисячі сімсот п’ятдесят грн. у т.ч. ПДВ 40458,33грн) закупівля в одного учасника Грудень 2013 Адміністративно- управлінський персонал Самойлова Вікторія Михайлівна Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради. п.2частина2 ст.39. Очікувана вартість
Послуги каналізаційні 37.00.1  2272 Міський бюджет м. Харкова 166 000,00 грн.(сто шістдесят шість тисяч грн. у т.ч. ПДВ 27666,67грн.) закупівля в одного учасника Грудень 2013 Адміністративно- управлінський персонал Самойлова Вікторія Михайлівна Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради. п.2частина2 ст.39. Очікувана вартість
Передавання електричної енергії 35.12.1 2273 Міський бюджет м. Харкова 584 370,00грн. (п’ятсот вісімдесят чотири тисячі триста сімдесят грн. у т.ч. ПДВ 97395,00грн.) закупівля в одного учасника Грудень 2013 Адміністративно- управлінський персонал Оруджева Олена В’ячеславівна Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради. п.2частина2 ст.39. Очікувана вартість
Ліки: Лот №1 «Ліки кардіологічної та  ревматологічної групи» 21.20.1 2220 Міський бюджет м. Харкова 1 675 000,00 (один мільйон шістсот сімдесят п’ять тисяч грн., без ПДВ) Відкриті торги Лютий 2014  Провізор Міщенко Оксана Миколаївна Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради. Торги відмінено: Ст.30 п.1
Ліки: Лот №2 «Ліки артрологічної групи» 21.20.1 2220 Міський бюджет м. Харкова  233 500,00 (двісті тридцять три тисячі п’ятсот грн., без ПДВ Відкриті торги Лютий 2014 Провізор Міщенко Оксана Миколаївна Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради. Торги відмінено: Ст.30 п.1
Ліки: Лот №1 «Ліки кардіологічної та  ревматологічної групи» 21.20.1 2220 Міський бюджет м. Харкова 1 675 000,00 (один мільйон шістсот сімдесят п’ять тисяч грн., без ПДВ) Відкриті торги Квітень2014  Провізор Міщенко Оксана Миколаївна Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради. Ст.20
Ліки: Лот №2 «Ліки артрологічної групи» 21.20.1 2220 Міський бюджет м. Харкова  233 500,00 (двісті тридцять три тисячі п’ятсот грн., без ПДВ Відкриті торги Квітень2014 Провізор Міщенко Оксана Миколаївна Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради. Ст.20
Вироби медичної та хірургічної призначеності, інші 32.50.5 (дефібрилятор — монітор) 3110 Міський бюджет м. Харкова 127 000,00 (сто двадцять сім тисяч грн. без ПДВ) Запит цінових пропозицій Квітень 2014 Адміністративно- управлінський персонал Оруджева Олена В’ячеславівна Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради. Ст.35

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 26.03.2014р. № 12

Голова комітету
з конкурсних торгів

 

Нечипоренко Г.П.

 

_______________

  (прізвище, ініціали) (підпис)
    М. П.
Секретар комітету
з конкурсн
их торгів
Самойлова В.М. _______________
  (прізвище, ініціали) (підпис)

 

Скачать документ

_______________________________________________________________________________________________________

Дата публикации: 29.04. 2014

                                                                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                         Наказ Міністерства  економіки України
                                                                                                                                                                  26.07.2010
N 922                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (у редакції наказу Міністерства економічного

                                                                                                                                                          розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 №428)

Зміни до річного  плану закупівель                          
на 2014 рік
Комунальний заклад охорони здоров’я «Харківська міська клінічна лікарня №8» 03293853

(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджет-них коштів) Джерело фінансу-вання 

Очікувана вартість предмета закупівлі  Процедура закупівлі 

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) 

Примітки

3 5 8
Послуги щодо забезпечення харчуванням за контрактом 56.29.1

2230

Міський бюджетм. Харкова 520 000,00 (п’ятсот двадцять тисяч грн.. без ПДВ) Відкриті торги листопад 2013р. Заступник головного бухгалтера Т.М.Іщенко Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради. Очікувана вартість
Пара та гаряча вода: постачання пари та гарячої води 35.30.1 2271 Міський бюджет м. Харкова 1 336 776,00 (один мільйон триста тридцять шість тисяч сімсот сімдесят шість грн. у т.ч. ПДВ  222796,00грн. закупівля в одного учасника Грудень 2013 Адміністративно- управлінський персонал Самойлова Вікторія Михайлівна Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради. п.2частина2 ст.39. Очікувана вартість
Обробляння та розподіляння води трубопроводами 36.00.2 2272 Міський бюджет м. Харкова 242 750,00грн. (двісті сорок дві  тисячі сімсот п’ятдесят грн. у т.ч. ПДВ 40458,33грн) закупівля в одного учасника Грудень 2013 Адміністративно- управлінський персонал Самойлова Вікторія Михайлівна Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради. п.2частина2 ст.39. Очікувана вартість
Послуги каналізаційні 37.00.1  2272 Міський бюджет м. Харкова 166 000,00 грн.(сто шістдесят шість тисяч грн. у т.ч. ПДВ 27666,67грн.) закупівля в одного учасника Грудень 2013 Адміністративно- управлінський персонал Самойлова Вікторія Михайлівна Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради. п.2частина2 ст.39. Очікувана вартість
Передавання електричної енергії 35.12.1 2273 Міський бюджет м. Харкова 584 370,00грн. (п’ятсот вісімдесят чотири тисячі триста сімдесят грн. у т.ч. ПДВ 97395,00грн.) закупівля в одного учасника Грудень 2013 Адміністративно — управлінський персонал Оруджева Олена В’ячеславівна Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради. п.2частина2 ст.39. Очікувана вартість
Ліки: Лот №1 «Ліки кардіологічної та  ревматологічної групи» 21.20.1 2220 Міський бюджет м. Харкова 1 675 000,00 (один мільйон шістсот сімдесят п’ять тисяч грн., без ПДВ) Відкриті торги Лютий 2014  Провізор Міщенко Оксана Миколаївна Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради. Торги відмінено: Ст.30 п.1
Ліки: Лот №2 «Ліки артрологічної групи» 21.20.1 2220 Міський бюджет м. Харкова  233 500,00 (двісті тридцять три тисячі п’ятсот грн., без ПДВ Відкриті торги Лютий 2014 Провізор Міщенко Оксана Миколаївна Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради. Торги відмінено: Ст.30 п.1
Ліки: Лот №1 «Ліки кардіологічної та  ревматологічної групи» 21.20.1 2220 Міський бюджет м. Харкова 1 675 000,00 (один мільйон шістсот сімдесят п’ять тисяч грн., без ПДВ) Відкриті торги Квітень2014  Провізор Міщенко Оксана Миколаївна Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради. Ст.20
Ліки: Лот №2 «Ліки артрологічної групи» 21.20.1 2220 Міський бюджет м. Харкова  233 500,00 (двісті тридцять три тисячі п’ятсот грн., без ПДВ Відкриті торги Квітень2014 Провізор Міщенко Оксана Миколаївна Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради. Ст.20
Вироби медичної та хірургічної призначеності, інші 32.50.5 (дефібрилятор — монітор) 3110 Міський бюджет м. Харкова 127 000,00 (сто двадцять сім тисяч грн. без ПДВ) Запит цінових пропозицій Квітень 2014 Адміністративно — управлінський персонал Оруджева Олена В’ячеславівна Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради. Торги відмінено: Ст.30 п.1, ч.2
Вироби медичної та хірургічної призначеності, інші 32.50.5 (дефібрилятор — монітор) 3110 Міський бюджет м. Харкова 127 000,00 (сто двадцять сім тисяч грн. у т.ч. ПДВ – 8308,41грн. ) Запит цінових пропозицій Травень 2014 Адміністративно — управлінський персонал Оруджева Олена В’ячеславівна Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради.  Ст.35

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 28.04.2014р. № 17

Голова комітету
з конкурсних торгів

 

Нечипоренко Г.П.

 

_______________

  (прізвище, ініціали) (підпис)
    М. П.
Секретар комітету
з конкурсн
их торгів
Самойлова В.М. _______________
  (прізвище, ініціали) (підпис)

Дата публикации: 19.06. 2014

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                         Наказ Міністерства  економіки України
                                                                                                                                                                  26.07.2010
N 922                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (у редакції наказу Міністерства економічного

                                                                                                                                                          розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 №428)

Зміни до річного  плану закупівель                          
на 2014 рік
Комунальний заклад охорони здоров’я «Харківська міська клінічна лікарня №8» 03293853

(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджет-них коштів) Джерело фінансу-вання 

Очікувана вартість предмета закупівлі  Процедура закупівлі 

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) 

Примітки

3 5 8
Послуги щодо забезпечення харчуванням за контрактом 56.29.1

2230

Міський бюджетм. Харкова   Відкриті торги листопад 2013р.   Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради. Очікувана вартість
Пара та гаряча вода: постачання пари та гарячої води 35.30.1 2271 Міський бюджет м. Харкова   закупівля в одного учасника Грудень 2013   Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради. п.2частина2 ст.39. Очікувана вартість
Обробляння та розподіляння води трубопроводами 36.00.2 2272 Міський бюджет м. Харкова   закупівля в одного учасника Грудень 2013   Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради. п.2частина2 ст.39. Очікувана вартість
Послуги каналізаційні 37.00.1  2272 Міський бюджет м. Харкова   закупівля в одного учасника Грудень 2013   Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради. п.2частина2 ст.39. Очікувана вартість
Передавання електричної енергії 35.12.1 2273 Міський бюджет м. Харкова   закупівля в одного учасника Грудень 2013   Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради. п.2частина2 ст.39. Очікувана вартість
Ліки: Лот №1 «Ліки кардіологічної та  ревматологічної групи» 21.20.1 2220 Міський бюджет м. Харкова   Відкриті торги Лютий 2014   Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради. Торги відмінено: Ст.30 п.1
Ліки: Лот №2 «Ліки артрологічної групи» 21.20.1 2220 Міський бюджет м. Харкова   Відкриті торги Лютий 2014   Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради. Торги відмінено: Ст.30 п.1
Ліки: Лот №1 «Ліки кардіологічної та  ревматологічної групи» 21.20.1 2220 Міський бюджет м. Харкова   Відкриті торги Квітень2014   Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради. Ст.20
Ліки: Лот №2 «Ліки артрологічної групи» 21.20.1 2220 Міський бюджет м. Харкова   Відкриті торги Квітень2014   Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради. Ст.20
Вироби медичної та хірургічної призначеності, інші 32.50.5 (дефібрилятор — монітор) 3110 Міський бюджет м. Харкова   Запит цінових пропозицій Квітень 2014   Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради. Торги відмінено: Ст.30 п.1, ч.2
Вироби медичної та хірургічної призначеності, інші 32.50.5 (дефібрилятор — монітор) 3110 Міський бюджет м. Харкова   Запит цінових пропозицій Червень2014   Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради.  Ст.35

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 16.06.2014р. № 17

Голова комітету
з конкурсних торгів

 

Нечипоренко Г.П.

 

_______________

  (прізвище, ініціали) (підпис)
    М. П.
Секретар комітету
з конкурсн
их торгів
Самойлова В.М. _______________
  (прізвище, ініціали) (підпис)

 Дата публикации: 10.10.2014 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                   Наказ Міністерства  економіки України
                                                                                                                                                                  26.07.2010
N 922                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (у редакції наказу Міністерства економічного                                                                                                                                                                                         розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 №428)

Зміни до річного  плану закупівель                          
на 2014 рік
Комунальний заклад охорони здоров’я «Харківська міська клінічна лікарня №8» 03293853

(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджет-них коштів)

Джерело фінансу-вання 

 

Очікувана вартість предмета закупівлі 

Процедура закупівлі 

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) 

Примітки

3

5

8

Послуги щодо забезпечення харчуванням за контрактом 56.29.1

2230

Міський бюджет

м. Харкова

520 000,00 (п’ятсот двадцять тисяч грн.. без ПДВ)

Відкриті торги

листопад 2013р.

Заступник головного бухгалтера Т.М.Іщенко

Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради. Очікувана вартість

Пара та гаряча вода: постачання пари та гарячої води 35.30.1

2271

Міський бюджет

м. Харкова

1 336 776,00 (один мільйон триста тридцять шість тисяч сімсот сімдесят шість грн. у т.ч. ПДВ  222796,00грн.

закупівля в одного учасника

Грудень 2013

Адміністративно- управлінський персонал Самойлова Вікторія Михайлівна

Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради. п.2частина2 ст.39. Очікувана вартість

Обробляння та розподіляння води трубопроводами 36.00.2

2272

Міський бюджет

м. Харкова

242 750,00грн. (двісті сорок дві  тисячі сімсот п’ятдесят грн. у т.ч. ПДВ 40458,33грн)

закупівля в одного учасника

Грудень 2013

Адміністративно- управлінський персонал Самойлова Вікторія Михайлівна

Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради. п.2частина2 ст.39. Очікувана вартість

Послуги каналізаційні 37.00.1 

2272

Міський бюджет

м. Харкова

166 000,00 грн.(сто шістдесят шість тисяч грн. у т.ч. ПДВ 27666,67грн.)

закупівля в одного учасника

Грудень 2013

Адміністративно- управлінський персонал Самойлова Вікторія Михайлівна

Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради. п.2частина2 ст.39. Очікувана вартість

Передавання електричної енергії 35.12.1

2273

Міський бюджет

м. Харкова

584 370,00грн. (п’ятсот вісімдесят чотири тисячі триста сімдесят грн. у т.ч. ПДВ 97395,00грн.)

закупівля в одного учасника

Грудень 2013

Адміністративно — управлінський персонал Оруджева Олена В’ячеславівна

Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради. п.2частина2 ст.39. Очікувана вартість

Ліки: Лот №1 «Ліки кардіологічної та  ревматологічної групи» 21.20.1

2220

Міський бюджет

м. Харкова

1 675 000,00 (один мільйон шістсот сімдесят п’ять тисяч грн., без ПДВ)

Відкриті торги

Лютий 2014

 Провізор Міщенко Оксана Миколаївна

Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради. Торги відмінено: Ст.30 п.1

Ліки: Лот №2 «Ліки артрологічної групи» 21.20.1

2220

Міський бюджет

м. Харкова

 233 500,00 (двісті тридцять три тисячі п’ятсот грн., без ПДВ

Відкриті торги

Лютий 2014

Провізор Міщенко Оксана Миколаївна

Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради. Торги відмінено: Ст.30 п.1

1

 

2

3

4

5

6

7

8

Ліки: Лот №1 «Ліки кардіологічної та  ревматологічної групи» 21.20.1

2220

Міський бюджет

м. Харкова

1 675 000,00 (один мільйон шістсот сімдесят п’ять тисяч грн., без ПДВ)

Відкриті торги

Квітень

2014

 Провізор Міщенко Оксана Миколаївна

Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради. Ст.20

Ліки: Лот №2 «Ліки артрологічної групи» 21.20.1

2220

Міський бюджет

м. Харкова

 233 500,00 (двісті тридцять три тисячі п’ятсот грн., без ПДВ

Відкриті торги

Квітень

2014

Провізор Міщенко Оксана Миколаївна

Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради. Ст.20

Вироби медичної та хірургічної призначеності, інші 32.50.5 (дефібрилятор — монітор)

3110

Міський бюджет

м. Харкова

127 000,00 (сто двадцять сім тисяч грн. без ПДВ)

Запит цінових пропозицій

Квітень 2014

Адміністративно — управлінський персонал Оруджева Олена В’ячеславівна

Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради. Торги відмінено: Ст.30 п.1, ч.2

Вироби медичної та хірургічної призначеності, інші 32.50.5 (дефібрилятор — монітор)

3110

Міський бюджет

м. Харкова

127 000,00 (сто двадцять сім тисяч грн. у т.ч. ПДВ – 8308,41грн. )

Запит цінових пропозицій

Травень 2014

Адміністративно — управлінський персонал Оруджева Олена В’ячеславівна

Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради.  Ст.35

Вироби медичної та хірургічної призначеності, інші 32.50.5 у т.ч.:

Лот №1  (Монітор пацієнта) 32.50.5

Лот №2 (модуль інвазивного артеріального тиску) 32.50.5

3110

 

 

Міський бюджет м. Харкова (спеціальний фонд)

 

146 433,00 (сто сорок шість тисяч чотириста тридцять три грн. у т.ч. ПДВ 11355,08грн.), у т. ч.:

128 898,00 (сто двадцять вісім тисяч вісімсот дев’яносто вісім грн. у т. ч. ПДВ 8432,58грн.

17 535,00(сімнадцять  тисяч п’ятсот тридцять п’ять грн. у. т. числі ПДВ 2922,50грн.)

Запит цінових пропозицій

 

Жовтень 2014р.

 

Адміністративно — управлінський персонал Оруджева Олена В’ячеславівна

 

Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради.  Ст.35. (довідка від 01.10.2014р. №18)

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від    07.10.2014р. № 34

Голова комітету
з конкурсних торгів

 

Нечипоренко Г.П.

 

_______________

 

(прізвище, ініціали)

(підпис)

 

 

М. П.

Секретар комітету
з конкурсних торгів

Самойлова В.М.

_______________

 

(прізвище, ініціали)

(підпис)