Дата публикации: 05.12.2012

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки України 26.07.2010 N 922

 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2013 рік

Комунальний заклад охорони здоров’я «Харківська міська клінічна лікарня №8 03293853 (найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі Код КЕКВ(для бюджет-них коштів) Джерело фінансу- вання Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) Примітки
1 2 3 4 5 6 7 8
Послуги з постачання водяної пари і гарячої води(включно з холодоагентами) 40.30.1 1161 Бюджет міста Харкова 1 закупівля в одного учасника Грудень 2012 Абз.2частина2 ст.39.Очікувана вартість
Послуги з розподілу води 41.00.2 1162 Бюджет міста Харкова закупівля в одного учасника Грудень 2012 Абз.2частина2 ст.39, Очікувана вартість
Послуги з видалення рідких відходів 90.00.1 1162 Бюджет міста Харкова закупівля в одного учасника Грудень 2012 Абз.2частина2 ст.39, Очікувана вартість
Послуги з постачання електричної енергії 40.10.3 1163 Бюджет міста Харкова закупівля в одного учасника Грудень 2012 Абз.2частина2 ст.39, Очікувана вартість

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 03.12.2012 N 2

Голова комітету з конкурсних торгів Нечипоренко Г.П.
(прізвище, ініціали)
___________
(підпис) М. П.
Секретар комітету з конкурсних торгів Самойлова В.М.
(прізвище, ініціали)
___________
(підпис)

Дата публикации: 28.12.2012

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки України 26.07.2010 N 922

 

Зміни до річного плану закупівель

на 2 013 рік

 Комунальн ий заклад о хоро ни здор ов ’я « Харкі вс ька мі сь ка клі ні чна лі карня №8 03293853  (найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

 

Предмет закупівлі Код КЕКВ(длябюджет-них коштів) Джерело фінансу- вання Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) Примітки
1 2 3 4 5 6 7 8
Послуги з постачання водяної пари і гарячої води(включно з холодоагентами) 40.30.1 1161 Бюджет міста Харкова закупівля в одного учасника Грудень 2012 Абз.2частина2 ст.39.Очікувана вартість
Послуги з розподілу води 41.00.2 1162 Бюджет містаХаркова 2 закупівля в одного учасника Грудень 2012 Абз.2частина2 ст.39, Очікувана вартість
Послуги з видалення рідких відходів 90.00.1 1162 Бюджет міста Харкова закупівля в одного учасника Грудень 2012 Абз.2частина2 ст.39, Очікувана вартість
Послуги з постачання електричної енергії 40.10.3 1163 Бюджет міста закупівля в одного учасника Грудень 2012 Абз.2частина2 ст.39,
Харкова Очікувана вартість
Послуги щодо забезпечення харчуванням за контрактом 56.29.1 1133 Бюджет міста Харкова Відкриті торги Січень 2013р. Згідно кошторису

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 27.12.2012 N 8

Голова комітету з конкурсних торгів Нечипоренко Г.П.
(прізвище, ініціали)
___________
(підпис) М. П.
Секретар комітету з конкурсних торгів Самойлова В.М.
(прізвище, ініціали)
___________
(підпис)

Дата публикации: 14.01.2013

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
26.07.2010 N 922

Зміни до річного плану закупівель
на 2013 рік
Комунальний заклад охорони здоров’я «Харківська міська клінічна лікарня №8 03293853
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджет-них коштів) Джерело фінансу-вання Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) Примітки
1 2 3 4 5 6 7 8
Послуги з постачання водяної пари і гарячої води(включно з холодоагентами)  40.30.1 1161 Бюджет міста Харкова закупівля в одного учасника Грудень 2012 Абз.2частина2 ст.39. Очікувана вартість
Послуги з розподілу води 41.00.2 1162 Бюджет міста Харкова закупівля в одного учасника Грудень 2012 Абз.2частина2 ст.39, Очікувана вартість
Послуги з видалення рідких відходів 90.00.1 1162 Бюджет міста Харкова закупівля в одного учасника Грудень 2012 Абз.2частина2 ст.39, Очікувана вартість
Послуги з постачання електричної енергії 40.10.3 1163 Бюджет міста Харкова закупівля в одного учасника Грудень 2012 Абз.2частина2 ст.39, Очікувана вартість
Послуги щодо забезпечення харчуванням за контрактом 56.29.1 1133 Бюджет міста Харкова Відкриті торги Січень 2013р. Згідно кошторису
Послуги з постачання готової їжі

55.52.1

2230 Міський бюджет міста Харкова Відкриті торги Січень 2013р Абз.2 п.3 ст.21. Згідно кошторису
 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 10.01.2013 N 10     .
Голова комітету
з конкурсних торгів

 

 

 

 

 

Нечипоренко Г.П.

 

 

 

 

 

_______________

(прізвище, ініціали) (підпис)
М. П.
Секретар комітету
з конкурсних торгів
Самойлова В.М. _______________
(прізвище, ініціали) (підпис)

Дата публикации: 16.01.2013

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
26.07.2010 N 922

Зміни до річного плану закупівель
на 2013 рік
Комунальний заклад охорони здоров’я «Харківська міська клінічна лікарня №8 03293853
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджет-них коштів) Джерело фінансу-вання Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) Примітки
1 2 3 4 5 6 7 8
Послуги з постачання водяної пари і гарячої води(включно з холодоагентами)  40.30.1 1161 Бюджет міста Харкова   закупівля в одного учасника Грудень 2012   Абз.2частина2 ст.39. Очікувана вартість
Послуги з розподілу води 41.00.2 1162 Бюджет міста Харкова   закупівля в одного учасника Грудень 2012   Абз.2частина2 ст.39, Очікувана вартість
Послуги з видалення рідких відходів 90.00.1 1162 Бюджет міста Харкова   закупівля в одного учасника Грудень 2012   Абз.2частина2 ст.39, Очікувана вартість
Послуги з постачання електричної енергії 40.10.3 1163 Бюджет міста Харкова   закупівля в одного учасника Грудень 2012   Абз.2частина2 ст.39, Очікувана вартість
Послуги щодо забезпечення харчуванням за контрактом 56.29.1 1133 Бюджет міста Харкова   Відкриті торги Січень 2013р.   Згідно кошторису
Послуги з постачання готової їжі

55.52.1

2230 Міський бюджет міста Харкова   Відкриті торги Січень 2013р   Абз.2 п.3 ст.21. Згідно кошторису
Препарати лікарські: Лот №1 «Препарати лікарські загальнотерапевтичної групи»  24.42.1

 

2220

 

Міський бюджет міста Харкова    

Відкриті торги

 

січень 2013

  Згідно кошторису
Препарати лікарські: Лот №2 «Препарати лікарські ревматологічної групи» 24.42.1 2220 Міський бюджет міста Харкова   Відкриті торги січень 2013   Згідно кошторису
   

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від   14 .01.2013 N 11     .
Голова комітету
з конкурсних торгів

 

 

 

 

 

Нечипоренко Г.П.

 

 

 

 

 

_______________

 
    (прізвище, ініціали) (підпис)  
      М. П.  
  Секретар комітету
з конкурсних торгів
Самойлова В.М. _______________  
    (прізвище, ініціали) (підпис)