Завідувач відділенням — лікар кардіолог Семеніхін Сергій Сергійович

Відділення здійснює планову цілодобову ургентну допомогу. У практиці роботи відділення поряд з традиційними клініко-лабораторними  методами дослідження використовуються сучасні методи: цілодобове моніторування ЕКГ і АТ, навантажувальні тести (велоергометрія, тред-міл-тест), ЧП  електрокардіостимуляція), коронарографія, комп’ютерна і магніто-резонансна томографія .

У відділенні є палати поліпшеного планування. Відділення є клінічною базою кафедри кардіології і функціональної діагностики ХМАПО (зав. кафедрою професор, д.м.н. Целуйко В.Й.). Консультативну допомогу в відділенні надають співробітники кафедри кардіології та функціональної діагностики.

Лікарі відділення:

Лікар —  кардіолог вищої категорії Оветчина Надія Афанасіївна

Лікар —  кардіолог вищої категорії к. мед. н. Кремень Ларина Миколаївна

Лікар —  кардіолог Хурматуліна Діана Павлівна

Лікар —  кардіолог вищої категорії к. мед. н. Літвинова Ірина Александрівна.

Тел.відділення: 711-83-25