Кардіологічне відділення для хворих на інфаркт міокарду №3 було відкрито у 2014 році, розраховане на
60 ліжок. Здійснює госпіталізацію жителів міста Харкова та Харківського
району.

   Завідуюча відділенням — лікар кардіолог вищої категорії Ніколаєва
Наталія Михайлівна.

IMG_3998

Відділення здійснює цілодобову планову і ургентну допомогу пацієнтам з гострим коронарним синдромом для проведення ургентної або планової коронароангіографії зі стентуванням при необхідності, пацієнтам після хірургічного лікування кардіальної патології та після інвазивних втручань, а також, при необхідності, пацієнтам з іншими кардіологічними захворюваннями (стабільна і прогресуюча стенокардія, первинна та вторинна артеріальна гіпертензія, міокардит, перикардит, бактеріальний ендокардит, порушення ритму і провідності і т.д.), які вимагають стаціонарного лікування.

У практиці роботи відділенням використовується комплексне обстеження
пацієнтів: клінічне, біохімічне, імуноферментні дослідження крові, електрокардіографія, ультразвукове дослідження внутрішніх органів, серця,
рентгенологічні методи обстеження, добове моніторування ЕКГ або АТ,
визначення функції зовнішнього дихання, навантажувальні тести (велоергометрія), ЧП електрокардіостимуляція, коронароангіографія, комп'ютерна та магнітно-резонансна томографія.

У відділенні є палати підвищеної комфортності. Відділення є клінічною базою кафедри кардіології і функціональної діагностика ХМАПО (зав. кафедри професор, д.м.н. Целуйко В.Й.). Консультативну допомогу відділенню надають співробітники кафедри кардіології і функціональної діагностики ХМАПО доцент, к.м.н. Міщук Н.Є. і доцент, к.м.н. Жадан А.В.

Лікарі відділення:

Мякота Тетяна Олексіївна – лікар кардіолог вищої категорії.

Изображение 139

Плешивий Андрій Іванович – лікар кардіолог першої категорії.

IMG_3972

Остапов Сергій Юрійович – лікар-кардіолог.

Ячменьова Олена Миколаївна — лікар кардіолог першої категорії.

IMG_4020

Лук’яненко Анна Олегівна — лікар кардіолог другої категорії

   Досвідчений, відданий своїй справі колектив лікарів кардіологічного
відділення №3 має високий рівень підготовки (відповідно до сучасних світових
стандартів), постійно підвищує свій професійний рівень, беручи участь у
науково-практичних семінарах, конференціях та конгресах в Україні і за
кордоном, а також у науково-дослідній роботі.