Заведующий отделением – Дeлог Николай Васильевич, кандидат медицинских наук, доцент кафедры анестезиологии, интенсивной терапии, трансфузиологии и гематологии ХМАПО

   Завідувач відділенням — Дьолог Микола Васильович, кандидат медичних наук, доцент кафедри анестезіології, інтенсивної терапії, трансфузіології та гематології ХМАПО. Відділення інтенсивної терапії (ВІТ) ХМКЛ № 8, розраховано на 6 ліжок, відкрито у 1987 році (спочатку у вигляді блоку інтенсивної терапії та реанімації в складі інфарктного відділення).

   З 2001 року відділення функціонує у вигляді самостійного підрозділу стаціонару. Спеціалізація відділення — гострий інфаркт міокарда, ТЕЛА, аритмії, що загрожують життю.  Для надання цілодобової ургентної допомоги пацієнтам з гострою коронарною патологією ВІТ оснащено моніторами вітальних функцій пацієнта, сучасною апаратурою ШВЛ, кардіовекторами- дефібриляторами, інфузоматами, апаратами тимчасової електрокардіостимуляції.

   За час роботи відділенням накопичено досвід і підготовлено кваліфіковані кадри лікарського та середнього медичного персоналу. Співробітники ВІТ періодично проходять стажування в Україні та за кордоном.

Отделение интенсивной терапии (ОИТ) ХГКБ №8

   З 1997 року на базі ВІТ проводиться тромболітична терапія (ТЛТ) при гострому інфаркті міокарду. З 2001 року ВІТ структурно входить до Міського тромболітичного центру (при гострому інфаркті міокарду та ішемічному інсульті). З 2011 року в відділенні проводиться ТЛТ при тромбоемболії легеневої артерії. ВІТ надає ургентну допомогу пацієнтам з порушеннями ритму, які потребують імплантації кардіостимуляторів. З 1987 року в рутинну практику впроваджена методика тимчасової ендокардіальної елетрокардіостимуляції (ЕКС), відпрацьований алгоритм співпраці з профільними відділами ІЗНХ АМНУ, ЦКБ № 5 та ОКЛ для подальшої імплантації вказаній категорії пацієнтів постійного ЕКС.

КОНТАКТи: м.т. +380672727192, 0666010101.