ХМКЛ №8 є клінічною базою кафедри медичної реабілітації, спортивної медицини та лікувальної фізкультури Харківської медичної академії післядипломної освіти.

Завідувач кафедри – д.мед.н., професор Малахов Володимир Олександрович. Кафедра проводить підготовку лікарів на циклах спеціалізації, ПАЦ, циклах стажування за напрямками «Лікувальна фізкультура», «Лікувальна фізкультура та спортивна медицина».

При здійсненні педагогічного процесу на циклах тематичного удосконалення, які проводить кафедра, проходять підвищення кваліфікації лікарі лікувальної фізкультури, спортивної медицини, неврологи, терапевти, лікарі загальної практики-сімейної медицини, кардіологи, фізіотерапевти, психотерапевти, лікарі МСЕК з питань медичної реабілітації та відновлювального лікування хворих у різних галузях медицини.

З метою підвищення якості навчального процесу при проведенні занять застосовуються різні форми педагогічної роботи (лекції, семінари, практичні заняття, майстер-класи, курсантські конференції, участь в Днях спеціаліста, клінічні розбори). Впроваджено також декілька нових форм проведення семінарських занять, наприклад, «ділові ігри».

Іншою новою формою, за якою проходять семінари є «семінар-екскурсія», де лікарі-учасники мають змогу обговорити з викладачем організацію та методи роботи закладів-навчальних баз кафедри та спортивно-оздоровчих закладів міста безпосередньо під час іх відвідування. Цікавою новою формою є також «семінари-інтерв’ю». Також на кафедрі втілено таку нову форму навчання, як «Кейс-технологія». Ця форма хоч і вимагає значних зусиль викладачів для попе­реднього забезпечення кожного слухача пакетом учбово-методичних матеріалів і матеріалів для самоперевірки, але значно підвищує активність, стимулює інтерес до засвоєння як теоретичних знань, так і практичних навичок. 

У педагогічну роботу кафедри впроваджено також сучасні форми контролю знань, такі як тестовий контроль знань та комп’ютерний контроль знань слухачів. Методичне забезпечення педагогічного процесу включає мультимедійні презентації лекційного матеріалу з акцентом на графічні зображення та ілюстрації, мультимедійні довідники, у т.ч. видано навчальні відеофільми, створено бібліотечний фонд кафедри, видані ілюстровані буклети та підготовлено наочні матеріали з лікувальної фізкультури.

Від початку 2012 року на кафедрі виконується науково-дослідна робота «Оптимізація лікування та медичної реабілітації хворих з гострими церебральними ішеміями з урахуванням стану імуно-нейро-ендокринної системи». Основними науковими напрямками кафедри у сучасний період є розробка нових патосаногенетично обгрунтованих методів реабілітації хворих і інвалідів з наслідками церебрального інсульту, черепно-мозкової травми, інфаркту міокарда, неврологічних проявів остеохондрозу хребта, хронічними больовими синдромами. Останніми роками викладачами кафедри опубліковано 48 наукових робіт, отримані 5 патентів на винаходи, до Реєстру нововведень подано 9 пропозицій, опубліковано 7 навчальних посібників.