Целуйко Віра Йосипівна — доктор медичних наук, професор. Завідувач кафедри кардіології та функціональної діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти.

 

 

 

Кафедру кардіології було відкрито 2.01.1979 року. Це була друга кафедра кардіології в системі МОЗ СРСР. В 1995 році кафедра кардіології була перейменована в кафедру кардіології та функціональної діагностики.

Згідно з наказом ректора УІУВ професора М.І. Хвисюка організація знову відкритої кафедри кардіології була покладена на доцента кафедри терапії №3 Шустваля М.Ф. /автор 320 наукових праць, співавтор 3 монографій, автор 12 винаходів, 6 патентів/.

З 1979 по 1988 рік кафедра кардіології розміщалася на базі міської лікарні № 28 Київського району, а у 1988 році була переведена на базу новоспорудженої медико-санітарної частини Харківського заводу тракторних двигунів (нині Харківська міська клінічна лікарня №8).

З 2000 року кафедру кардіології та функціональної діагностики очолює професор, доктор медичних наук, заслужений діяч науки та техніки України, член правління спілки кардіологів України Целуйко   Віра Йосипівна. Професор В.Й. Целуйко – член координаційної ради при Харківській обласній адміністрації охорони здоров’я при координаційній раді МОЗ України, член президіума Української асоціації кардіологів.

Штат кафедри на 2019 рік: старший науковий співробітник, доктор медичних наук, професор Яковлева Л.М., доценти, кандидати медичних наук – Кіношенко К.Ю., Міщук Н.Є., Мотилевська Т.В., Почепцова О.Г., Жадан А.В., Кузнецов І.В., асистенти, кандидати медичних наук Радченко О.В, Бутко О.О., Сухова С.М., Дьолог М.М., Матузок О.Є..

Клінічними базами кафедри є Харківська міська клінічна лікарня №8 та кардіологічне відділення Харківської обласної клінічної лікарні. На клінічних базах кафедри виконуються сучасні діагностичні дослідження —  коронарна ангіографія та стентування коронарних судин,  комп’ютерна томографія, магніто-резонансна томографія. Широко використовуються такі методи дослідження як ЕКГ, ЕХО-доплероскопія, навантажувальні тести, ЧСЕКС, добове моніторування АТ та ЕКГ, дослідження параметрів центрального аортального тиску. Удосконалюються лабораторні методи обстеження в області біохімії, імунології, генетики.

Робота колективу кафедри кардіології та функціональної діагностики постійно направлена на підвищення рівня педагогічної, наукової та лікувально-діагностичної діяльності. На кафедрі щороку проводяться цикли спеціалізації по кардіології та функціональної діагностики, тематичного удосконалення по актуальним питанням кардіології та інструментальним методам діагностики в кардіології, передатестаційні цикли “Кардіологія” та “Функціональна діагностика”. На кафедрі пройшли навчання ,більше   6 тисяч курсантів. В клінічній ординатурі, магістратурі та аспірантурі навчалися 98 кардіологів.  Кафедра готує висококваліфікованих іноземних фахівців з різних країн світу. Навчалися 43 лікарі із зарубіжних країн.


Навчально-виробнийчий план кафедри кардіології та функціональної діагностики на 2019 рік