З метою удосконалення навчального процесу постійно в лекціях включаються результати останніх вітчизняних та зарубіжних наукових досліджень щодо визначення патогенетичних механізмів, особливостей клініки, діагностики та лікування захворювань серцево-судинної системи. Лекції, присвячені питанням терапії, базуються на принципах “Медицини, що ґрунтується на доказах”. В лекціях знаходять відображення останні рекомендації Європейського товариства кардіологів та Правління товариства кардіологів України.

Кафедра кардіології та функціональної діагностики стала ініціатором та організатором проведення першої для Харкова та Харківської області “Школи кардіолога”, проведення щомісячних “Днів кардіолога” з самою актуальною тематикою і залученням провідних фахівців-кардіологів та кардіохірургів Києва, Дніпропетровська та Харкова. “Дні кардіолога” стали постійно діючою школою професійного вдосконалення не тільки лікарів кардіологів і терапевтів Харківщини, а й лікарів суміжних областей.

Важливим напрямком роботи кафедри є підготовка науково-педагогічних кадрів. Підготовка науково-педагогічних кадрів на кафедрі здійснюється через, клінічну ординатуру, аспірантуру. Усього на кафедрі захищено 2 докторські та 30 кандидатських дисертацій. Три громадянина зарубіжних країн захистили кандидатські дисертації. Опубліковані монографії: “Гіпертрофічна кардіоміопатія”, “Курс лекций по кардиологии”, “Метаболический синдром Х”, „Справочник по кардиологии,” опублікований у 2009 році та його друге доповнене видання у 2012 році, „Суточное мониторирование ЭКГ”,„Сердечно –сосудистые заболевания и беременность”. Отримано 24 авторських свідоцтв і 9 патентів на винаходи, 47 раціоналізаторських пропозицій. Видано 12 методичних розробок , 8 навчальних посібників. Співробітниками кафедри опубліковано понад 500 наукових статей у журналах та збірках.

Кафедра являється базою Фармкомітету по дослідженню нових препаратів і приймає активну участь в проведенні міжнародних багатоцентрових досліджень.

Про науковий потенціал і міжнародний авторитет кафедри свідчить активна участь співробітників кафедри в Європейських конгресах кардіологів, конференціях американської асоціації кардіологів, конференціях та з’їздах по серцево-судинним захворюванням.

Основними напрямками наукових досліджень кафедри є атеросклероз, артеріальна гіпертензія, гострий коронарний синдром та інфаркт міокарда, метаболічний синдром Х, гіпертрофічна кардіоміопатія, генетика серцево-судинних захворювань та серцева недостатність.

Наукові дослідження і напрямки мають не тільки вітчизняне, а й всесвітнє визнання. Професор В.Й. Целуйко – член редакційної ради 7 медичних профільних журналів, член координаційної ради при Харківській обласній адміністрації охорони здоров’я при координаційній раді МОЗ України, член президіума Української асоціації кардіологів