Головний лікар 

   к.мед.н. Романенко Ольга Олександрівна

   У 2001 році закінчила Харківський державний медичний університет. З 2005 року працювала лікарем — кардіологом . Займала посаду заступника головного лікаря по медичній частині з 2011 року. З 2020 року головний лікар КНП  МКЛ №8 ХМР. Є автором 8 наукових робіт, опублікованих в українських та зарубіжних медичних виданнях.


Заступник головного лікаря з медичної частини.

Сухова Світлана Миколаївна

В 2004 році закінчила Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. У 2018 році
захистила дисертацію в Державній установі ННЦ «Інститут кардіології імені академіка
М.Д.Стражеска» НАМНУ та здобула науковий ступінь кандидата медичних наук. Є автором 12
наукових робіт, опублікованих в українських та зарубіжних медичних виданнях, співавтором
деклараційного патента України на корисну модель, співавтором підручника «Курс лекцій з
клінічної кардіології» . Має постійне членство в Асоціації гострої серцево-судинної допомоги
Європейського товариства кардіологів.