Сканировать10002Кафедру кардіології було відкрито 2.01.1979 року. Це була друга кафедра кардіології в системі МОЗ СРСР.

В 1995 році кафедра кардіології була перейменована в кафедру кардіології та функціональної діагностики.

Згідно з наказом ректора УІУВ професора М.І. Хвисюка організація знову відкритої кафедри кардіології була покладена на доцента кафедри терапії №3 Шустваля Миколу Федоровича.

В 1980 році був оголошений конкурс на заміщення вакантної посади завідувача кафедри кардіології. На Вченій Нараді УІУВ на конкурсній основі завідувачем кафедри кардіології було обрано кандидата медичних наук, доцента Шустваля Миколу Федоровича.

Автор 320 наукових праць, співавтор 3 монографій, автор 12 винаходів, 6 патентів, 47 раціоналізаторських пропозицій, Заслужений винахідник і раціоналізатор СРСР, Відмінник народної охорони здоров’я СРСР, лауреат наукової премії ім. проф. П.І.Шатило, член Правління Всесоюзного наукового суспільства терапевтів і член правління наукового суспільства кардіологів України.

На посаду доцентів кафедри кардіології були обрані доценти кандидати медичних наук Галина Іванівна Коліушко й Ніна Захарівна Бровко – Бурханова, а на посаду асистентів кафедри кардіології були обрані кандидати медичних наук Ліля Миколаївна Нікіфорова й Клавдія Миколаївна Єщенко, надалі Л. М. Нікіфорова була обрана на посаду доцента кафедри кардіології.

Після закінчення навчання в аспірантурі к.м.н. Костянтин Юліанович Кіношенко й к.м.н. Наталія Євгенівна Міщук були обрані на посаду асистента кафедри кардіології, які надалі обрані на посаду доцентів кафедри.

                                                     Бровко-Бурханова     Колеушко     Ещенко

У різний час на кафедрі працювали кандидат медичних наук, доцент Віктор Федорович Москаленко, нині доктор медичних наук, професор  академік НАН і НАМН України, ректор Київського національного медичного університету й доктор медичних наук, професор Микола Леонтійович Володось – кардіохірург.

З 1979 по 1988 рік кафедра кардіології розміщалася на базі міської лікарні № 28 Київського району. Однак у зв’язку з тим, що лікувальна база не мала у своєму розпорядженні необхідну кількість кардіологічних хворих, приміщень для навчальних кімнат і лабораторій, необхідних для проведення навчальної й наукової роботи в1988 році кафедра кардіології була переведена на базу новоспорудженої медико-санітарної частини Харківського заводу тракторних двигунів.

З 2000 року кафедру кардіології та функціональної діагностики очолює професор, доктор медичних наук, заслужений діяч науки та техніки України, член правління спілки кардіологів України Целуйко  Віра Йосипівна.

                                   img005      уно

                                  img004       347

                                  71о6к       укнг