Медико-діагностичний центр обладнаний сучасною ангіографічною системою, яка дозволяє проводити ангіографічні дослідження і втручання за міжнародними стандартами. Під час проведення дослідження та інтервенційного лікування стан пацієнта контролюється за допомогою систем контролю— життєзабезпечення.

Співробітники центру- висококваліфіковані спеціалісти, які проходили стажування в клініках Європи.

Перелік діагностичних процедур, що проводяться у центрі:

-селективна ангіографія коронарних артерій (коронарографія);

-селективна ангіографія сонних і хребцевих артерій;

-селективна і неселективна ангіографія ниркових артерій;

— селективна і ангіографія легеневих артерій (ангіопульмонографія);

-селективна ангіографія артерій черевної порожнини;

-ангіографія периферичних артерій;

-діагностичне зондування порожнин серця.

Перелік ендоваскулярних втручань, що проводяться у центрі:

-стентування коронарних артерій;

-стентування сонних і хребцевих артерій;

-стентування ниркових артерій;

-стентування артерій нижніх кінцівок;

-імплантація кава-фільтрів;

-емболізація маткових артерій при фібромі матки.

 

Коронарографія

Коронарографія- це рентгенівський метод дослідження коронарних артерій, за допомогою прямого введення рентгенконтрастної речовини в судини серця. Коронарографія залишається «золотим стандартом» в діагностиці ішемічної хвороби серця(ІХС), так як на сьогоднішній день- це єдиний із існуючих методів дослідження, що дозволяє визначити точні деталі анатомічної будови всього коронарного русла.  Коронарографія діагностує наявність або відсутність звуження коронарних судин, допомагає вибрати спосіб лікування та визначити прогноз у хворих з симптомами та ознаками ІХС.

Показання до проведення коронарографії (Наказ МОЗ№ 152 від 02.03.201р)

Абсолютні:

— пацієнти з вкрай вираженими симптомами стенокардії (III-IV ФК

стенокардії, дуже високого ризику) або стенокардія спокою, на тлі інтенсивної

антиангінальної(протибольової) терапії, яка не дає достатнього клінічного ефекту. У цьому випадку ІКГ проводиться без попереднього неінвазивного обстеження;

— пацієнтам з вираженими симптомами стенокардії (III ФК стенокардії,

високого ризику ускладнень)

— пацієнтам з помірними симптомами або відсутністю симптомів стенокардії на тлі медикаментозної терапії, у яких в результаті неінвазивного обстеження був виявлений високий ризик ускладнень захворювання і передбачається використання реваскуляризаційних процедур (ПКВ/АКШ) для поліпшення прогнозу захворювання.

— пацієнтам з характерними епізодами загрудинного болю у стані спокою з

транзиторними змінами сегмента ST на ЕКГ, який повністю проходить після

прийому нітратів або блокаторів каналів кальцію, з метою визначення ступеня

коронарної хвороби і визначення подальшої тактики лікування.

Відносні:

— пацієнтам з недостатньо інформативними результатами неінвазивного

обстеження або спірними результатами різних неінвазивних діагностичних

методик. За необхідності, рекомендовано проведення ФРК під час проведення

діагностичної ІКГ з метою підтвердження або спростування гемодинамічно

значущого ураження КА;

— пацієнтам, яким проведено неінвазивну КГ з метою визначення ризику

і у яких, за результатами неінвазивного обстеження, можлива зайва переоцінка

значущості стенозу (на тлі вираженого кальцинозу), особливо у пацієнтів

високого/проміжного ступеня претестової ймовірності.

Протипоказання до проведення коронарографії

— Абсолютні протипоказання відсутні.

До відносних протипоказань можна віднести:

-лихоманка з не встановленими причинами

-виражена анемія(Hb< 50 г/л)

-важкий електролітний дисбаланс

-виражена активна кровотеча

-та інші тяжкі патологічні стани (гостра ниркова недостатність, декомпенсована хронічна СН, важка вродженна коагулопатія, ендокардит в активній формі). У кожному конкретному випадку оцінюється “користь-шкода” проведення процедури.

 

Стентування

Стентування –це один з хірургічних методів лікування ішемічної хвороби серця, в тому числі гострого інфаркту міокарду. Суть операції полягає в проведенні через периферичну артерію (частіше променеву артерію передпліччя), катетера з зафіксованим на ньому балоном та стентом. В ураженому місці балон роздувається, розширює просвіт судини і втискає в її стінку стент, що являє собою металеву конструкцію з ланками( так званий “каркас” для артерії) після чого кровотік у даній судині відновлюється. Процедура проводиться під контролем рентгенівського апарату і відображається на екрані монітору.

Операції ангіопластики та стентування коронарних артерій, як правило переноситься хворими легко, так як немає ніяких розрізів на тілі, а тим паче розтину грудної клітини, як при аорто-коронарному шунтуванні.

Стенти з лікувальним покриттям(DES) vs металічні стенти(BMS)

Існують металічні стенти та стенти з лікувальним покриттям.

Стенти з лікувальним покриттям- це металічний стент покритий полімером, насиченим лікувальною речовиною, яка запобігає росту сполучної тканини і виникненню повторного звуження судини (рестенозу). За статистикою металічні стенти мають ризик повторного звуження біля 30%.

Поява стентів з лікувальним покриттям значно полегшила лікування хворих з ішемічною хворобою серця і значно знизила частоту рестенозу у стентованих пацієнтів. Стенти з лікувальним покриттям рекомендовані європейською асоціацією кардіологів.
ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ВИТРАТ ХВОРОГО, ВВОДИТЬСЯ МОЖЛИВІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ПЛАНОВОЇ КОРОНАРОГРАФІЇ ПО СОБІВАРТОСТІ (КІЛЬКІСТЬ ТАКИХ ПРОЦЕДУР ОБМЕЖЕНА).

Телефони для запису: Наталія Викторівна- старша медична сестра
0503213344
0577818331