А Н А Л І З

господарсько-фінансової діяльності комунального некомерційного підприємства

«Міська клінічна лікарня №8» Харківської міської ради

за  2020 рік

 

             КНП «Міська клінічна лікарня №8» ХМР на 2020 рік затверджено планових бюджетних асигнувань в сумі 15 310 646 грн.,  використано — 15 269 754 грн. За результатами роботи на кінець 2020 року виникли невикористані кошти у сумі 40 892 грн. за наступними  показниками:

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 10 грн.

Медикаменти та перев’язувальні матеріали – 6736 грн.

Оплата послуг (крім комунальних) – 12 грн.

Оплата теплопостачання- 27352 грн.

Оплата водопостачання та водовідведення – 3261 грн.

Оплата електроенергії – 3308 грн.

Оплата других енергоносіїв – 158 грн.

Інші виплати населенню – 55

Економія бюджетних коштів виникла за рахунок скорочення витрат в період карантину.

               Середньомісячна заробітна плата працівників за 2020 рік (бюджетні та позабюджетні кошти (НСЗУ)) склала 7604,00 грн., що на 40% більше в порівнянні з відповідним періодом 2019 року, у зв’язку зі збільшенням мінімальної заробітної плати з 01.01.2020 з 4173 грн. на 4723 грн., а з 01.09.2020   з 4723,00 грн. на 5000,00 грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованість у закладі по бюджетним коштам та по спеціальному фонду відсутня.

За 2020 рік закладом проліковано 7039 чол., за аналогічний період 2019 року проліковано  — 10309 чол.

За 2020 рік вартість 1 л/дня (бюджетні та позабюджетні кошти) складає 717,68 грн., у тому числі:

 • вартість 1 л/дня по харчуванню  8,47грн. (бюджет + НСЗУ),
 • вартість 1 л/дня по медикаментам за бюджетні кошти складає 26,43 грн.,
 • вартість 1 л/дня по медикаментам з власних надходжень (спеціальний фонд, благодійні надходження, централізовані постачання) склала 23,97 грн.,
 • вартість 1 л/дня по медикаментам за рахунок коштів НСЗУ складає 19,88 грн.

При звірянні планових показників та касових видатків перевитрат немає.

 

З 01.04.2020 року закладом отримано 36 039 125 грн. від НСЗУ у т.ч. згідно 32 пакету – 33611644 грн., 33 пакету (доплата медичним працівникам з 01.09.2020 по 31.12.2020) – 2427481 грн.

Закладом за 12 місяців 2020 року було використано 44 513 682 грн. у т.ч.:

№ п/п Найменування Сума в грн. за рахунок. бюджетних. коштів Сума в грн. за рахунок. коштів НСЗУ РАЗОМ: % до загальної суми витрат
1 Оплата праці у т.ч.: 6451844 23907436 30359280 68,2
  Заробітна плата 5288397 19546919 24835316  
  Нарахування на заробітну плату 1163447 4360517 5523964  
2 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 110494 49350 159844 0,3
  у тому числі:   канцелярське приладдя                38315      
  миючи засоби 27629      
3 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 1466256 2831131 4297387 9,7
4 Продукти харчування 147400 357686 505086 1,1
5 Оплата послуг (крім комунальних) у т.ч.: 4783195 2066324 6849519 15,4
  Техогляд ліфтів 48407      
Позавідомча охорона 15384      
  Дезінфекція приміщень 27047      
  Транспортні послуги 45767      
  Поточний ремонт обладнання 25000      
  Послуги зв’язку 20700      
  Стентування та коронароангіографія 2348300 1854000    
  Послуги томографії 1828890 110105    
  Електронна реєстратура 374700      
  Послуги сурдоперекладу 49000      
  Прання білизни   50120    
  Оплата послуг мед. закладів   52099    
6 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв у т.ч.: 2305040   2305040 5,2
  Оплата опалення 1085892      
  Оплата водопостачання та водовідведення 389168      
  Оплата електроенергії 776082      
  Оплата інших енергоносіїв 53898      
7 Інші виплати населенню (страхування ДПД) 5526   5526
8 Придбання обладнання та предметів довгострокового використання   32000 32000 0,1
  ВСЬОГО: 15269755 29243927 44513682 100

 

З позабюджетних коштів за 12 місяців 2020 року надійшло 6804017,44 грн. в тому числі:

 • надходження від оренди — 598036,22 грн., що становить 8,79% від загального надходження;
 • надходження від благодійності – 1350025,06 грн., що становить 19,84% від загального надходження;
 • надходження матеріальних цінностей, отриманих централізовано за кошти державного бюджету з інших закладів міського та обласного підпорядкування– 2484791,82 грн., що становить 36,52% від загального надходження;
 • валютні надходження від медичних послуг (клінічні дослідження) – 844255,66 грн., становить 12,41% від загального надходження;
 • доходи від навчання лікарів — інтернів за контрактом — 32034,00 грн., становлять 0,47% від загального надходження;
 • платні послуги – 663191,43 грн., що становить 9,75% від загального надходження;
 • доходи від реалізації майна – 2119,70 грн., становлять 0,03% від загального надходження.

Бюджет розвитку — 829563,55 грн., що становить 12,19% від загального надходження.

За рахунок позабюджетних коштів були проведені витрати на суму 6061741,29 грн. в т.ч.:

 

№ п/п Найменування Сума в грн. % до загальної суми витрат
1 Медикаменти, в тому числі: 1496338,02 24,7
  —       за рахунок  благодійних фондів 318457,31  
2 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т.ч.: 377996,28 6,2
  —        бензин 145457,00  
3 Оплата послуг (крім комунальних) 567163,87 9,4
4 Інші витрати 257326,91 4,2
5 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 101746,79 1,7
6 Оплата праці та нарахування на зарплату 422643,34 7,0
7 Придбання обладнання та предметів довгострокового використання, в тому числі: 2838526,08 46,8
  за рахунок спеціального фонду: 24988,00  
  благодійна допомога 1983974,53  
  за рахунок бюджету розвитку:. 829563,55  
  ВСЬОГО: 6061741,29 100

  

 

ВИСНОВКИ:

               
На підставі проведеного аналізу господарсько-фінансової діяльності встановлено наступне:

 1. Перевитрат фонду заробітної плати та інших показників немає.
 2. Нецільового використання бюджетних та позабюджетних коштів немає.

                                

                 Заступник  головного лікаря                                                      Іщенко Т.М.

                  з економічних питань